Pollastre groc catala

Pollastre Groc

El Pollastre Groc Català és un producte impulsat per un grup d’escorxadors l’any 2008, sota l’empara de l’Associació d’Escorxadors d’Aviram de Catalunya (ASSOCAT), és una classe d’animal que es diferència respecte als altres, perquè té una procedència local, s’alimenta amb un 65% de cereals i és sacrificat a Catalunya.

En relació amb el producte final que s’entrega al consumidor és totalment personalitzat, ja sigui trossejat amb safates o bé amb la canal parcialment eviscerada (sense intestins, cap, potes i vísceres).

El Pollastre Groc Català és sotmès a rigorosos controls de sanitat durant el procés d’engreix, sacrifici i distribució, per tal de garantir la seva naturalitat i excel·lent qualitat. Igual que les granges d’on prové, que estan controlades i certificades per l’entitat Premium Cert, una empresa acreditada pel Departament d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Pollastre rei del galliner

Pollastre el Rei del Galliner

El pollastre del Rei del Galliner neix de la unió de 11 productors catalans, que des de 1999, ofereixen un producte de proximitat de creixement lent, amb una traçabilitat total i amb valors de criança tradicionals.

El temps de criança dels pollastres és de mínim 56 dies, la densitat no supera els 15 animals per metre quadrat, i són criats a granges obertes amb lluminositat i ventilació natural. Alimentat amb un 65% de cereals i un 35% d’origen vegetal, abstenint-se de greixos i farines provinents d’altres espècies.

Conills Closa

Conill

Els conills que es sacrifiquen a l’escorxador Closa provenen de granges de l’Anoia, aconseguint així un producte de proximitat, fresc i amb garantia de traçabilitat catalana.

La mida és una característica important, perquè a Catalunya, sempre s’han consumit conills d’1kg a 1,2 kgs com a màxim. L’especejat, a banda de sencer, també es trosseja a gust del consumidor, com per exemple amb safates d’espatlles, cuixes senceres o brasa, lloms tallats a filets, mitjos conills tallats a quarts o octaus i carn per picar.

pollastre ecologic closa i fills

Pollastre ecològic

El pollastre ecològic que es sacrifica i es distribueix al consumidor té un temps de criança, d’un mínim de 84 dies en llibertat. Per això, aquests pollastres són més grans, pesant entre 2,5 kg i 3,5kg. Al igual que els altres productes, l’ecològic també és personalitzat, ja sigui trossejat amb safates o bé amb la canal parcialment eviscerada.

Pollastre Halal closaifills

Producte Halal

A l’escorxador Closa i Fills, també s’ofereix pollastre i conill sacrificat amb ritual islàmic, que compte amb la garantia halal. Per tant, el nostre producte s’adapta a la religió musulmana, seguint així la normativa que recull el Coràn.

hamburgueses pollastre closaifills

Elaborats

A l’escorxador Closa es distribueixen diferents tipus de productes elaborats: hamburgueses de pollastre groc català i del rei del galliner, de conill, amb all i julivert i també salsitxes. Tots preparats amb la nostra carn, és a dir, de cap més animal. No contenen gluten, ni lactosa i tampoc sulfits, són totalment artesanes.

Productes externs

A l’escorxador d’aus i conills, Closa i Fills, a banda de produir pròpiament pollastres i conills, també comercialitzem amb tot tipus d’aus i també ous.